kosatec

Popis ilustrácie

Kosatec nízky

Text hesla

kosatec, Iris — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď kosatcovité. Trváce byliny s podzemkami alebo s bazálnymi (cibuľovitými) hľuzami pochádzajúce z Európy, Ázie a zo Severnej Ameriky. Majú priame, jednoduché alebo riedko rozkonárené stonky, jednoduché striedavé, niekedy prízemné celistvookrajové čiarkovité alebo mečovité listy a veľké kvety s nerovnakými okvetnými lístkami (tri sklonené nadol, tri vzpriamené; vonkajšie sklonené okvetné lístky niektorých druhov majú vyvinutú tzv. kefku z mnohobunkových chlpov) vyrastajúce jednotlivo alebo v súkvetiach na vzpriamených stonkách, plod priehradkovito pukajúca tobolka.

Patrí sem okolo 300 druhov, na Slovensku sa prirodzene vyskytuje osem podzemkatých druhov: 50 – 120 cm vysoký kosatec sibírsky (Iris sibirica) s tmavomodrými alebo bielymi kvetmi s fialovožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami so zvyčajne bielou bázou, ktorý rastie na vlhkých podmáčaných slatinných alebo rašelinných lúkach, 60 – 120 cm vysoký kosatec žltý (Iris pseudacorus) so žltými kvetmi s hnedofialovožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami, ktorý rastie na brehoch stojatých a mierne tečúcich vôd a vo vlhkých priekopách, 30 – 90 cm vysoký kosatec pochybný (Iris spuria) s fialovými kvetmi s tmavožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami so žltým pásikom v strede, ktorý sa vyskytuje na vlhkých podmáčaných slatinných lúkach, 20 – 30 cm vysoký kosatec trávolistý (Iris graminea) s modrastofialovými kvetmi s fialovožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami, s purpurovofialovými vnútornými okvetnými lístkami a s úzkymi čiarkovitými listami prevyšujúcimi kvety, ktorý sa vyskytuje na krovinatých alebo trávnatých stráňach i na suchých lúkach, 5 – 12 cm vysoký kosatec skalný piesočný (Iris humilis subspecies arenaria) so žltými kvetmi s bledofialovožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami, ktorý sa vyskytuje na výslnných kamenistých stráňach, skalných stepiach a na piesčinách, 5 – 15 cm vysoký kosatec nízky (Iris pumila) s červenofialovými, modrofialovými, so žltými alebo s belavými kvetmi a s krátkou jednokvetou byľou, ktorý rastie na výslnných kamenistých stráňach, skalných stepiach a na piesčinách, 10 – 20 cm vysoký kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subspecies hungarica) s modrofialovými kvetmi s červenohnedožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami, ktorý rastie na výslnných kamenistých stráňach a skalných stepiach, a 20 – 40 cm vysoký kosatec dvojfarebný (Iris variegata) so žltými alebo žltobielymi kvetmi s fialovo- alebo červenohnedožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami, ktorý sa vyskytuje na výslnných kamenistých stráňach, skalných stepiach a na piesčinách.

Ako okrasné rastliny sa najčastejšie v záhradách a parkoch pestujú dva juhoeurópske druhy: 30 – 100 cm vysoký podzemkatý kosatec nemecký (Iris germanica) s modrofialovými kvetmi s modrofialovými, dolu žltobieložilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami a jemu podobný kosatec bledý (Iris pallida), ďalej odrody vzniknuté krížením týchto dvoch druhov, kosatca dvojfarebného alebo iných druhov pochádzajúcich z Ázie a zo Severnej Ameriky, napr. 40 – 60 cm vysoký podzemkatý kosatec bazový (Iris sambucina) s tmavofialovými, na báze belavožltými tmavožilkovanými vonkajšími okvetnými lístkami a s hnedofialovými vnútornými okvetnými lístkami, 60 – 90 cm vysoký podzemkatý Iris kaempferi (v niektorých botanických systémoch Iris ensata) s bielymi, purpurovými alebo s červenopurpurovými kvetmi a 10 – 15 cm vysoký cibuľovitý Iris reticulata s bledými, tmavofialovomodrými alebo červenkastopurpurovými kvetmi.

Zverejnené 18. januára 2024.

Kosatec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kosatec