Kosárek, Adolf

Text hesla

Kosárek, Adolf, aj Kozarek, Kosarek, 6. 1. 1830 Herálec, okres Havlíčkův Brod – 30. 10. 1859 Praha — český maliar krajinár. Študoval na akadémii v Prahe. V ranej tvorbe bol ovplyvnený efektnou náladovou krajinomaľbou mníchovskej akadémie a romantizmom (Jesenný večer, 1852). Jeho neskoršie diela sa vyznačujú realistickým cítením, ktoré predznamenalo neskorší vývoj českej krajinomaľby. Hlavnou témou jeho diel bola česká krajina, ktorú zachytil v monumentálnej podobe (Osamelá krajinaSedliacka svadba, 1858).

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kosárek, Adolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kosarek-adolf