Kornúcik, Jozef

Popis ilustrácie

Kompozícia z VSŽ I., 1960 – 70, SNG

Text hesla

Kornúcik, Jozef, 20. 1. 1938 Snina – 20. 1. 1977 — slovenský maliar. V rokoch 1954 – 58 študoval grafiku na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, 1958 – 64 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u P. Matejku. Venoval sa maľbe a tvorbe výtvarných diel pre architektúru (tapisérie, mozaiky, smalty, keramika). Maľoval štylizované figurálne výjavy charakteristické expresívnymi tvarmi, plošnosťou i výraznou farebnosťou (Rybí vták, 1959 – 60), od 70. rokov 20. stor. aj lyricky ladené krajiny. Od roku 1976 je nezvestný, dátum jeho úmrtia bol stanovený úradne.

Zverejnené 23. marca 2023.

Kornúcik, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kornucik-jozef