korková príchuť

Text hesla

korková príchuť, korková pachuť — jedna z najzávažnejších chýb vína spôsobená zátkou (uzáverom) z nekvalitného korku. Pred výrobou zátok sa korok opracúva a dezinfikuje horúcim chlórovým kúpeľom, v jeho otvorených póroch však napriek tomu zostávajú spóry vláknitých húb, ktoré po nafľašovaní vína metabolizujú chlór za vzniku 2,4,6-trichlóranizolu (TCA). Ten sa postupne eluuje do vína a v dôsledku nízkej prahovej citlivosti ho znehodnocuje. Podobné príchute môžu spôsobovať i ďalšie metabolity vláknitých húb (metylizoborneol, geozmín). Pre korkovú príchuť je charakteristický aromatický (komplexný čuchový a chuťový) vnem zatuchnutosti, strúchnivenosti a plesnivosti; chyba sčasti alebo v plnom rozsahu prekrýva odrodový buket vína. Napadnutie korkového uzáveru TCA môže viesť k úplnému znehodnoteniu vína.

Zverejnené 9. februára 2022.

Korková príchuť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korkova-prichut