Koreszka, Július

Popis ilustrácie

Kostol v Skalici, 1935 – 40, SNG

Text hesla

Koreszka [-res-], Július, 24. 2. 1895 Dojč, okres Senica – 1. 12. 1958 Skalica — slovenský maliar. R. 1914 – 15 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, 1919 – 24 na akadémii v Prahe u M. Pirnera, 1925 a 1928 absolvoval študijné pobyty v Paríži. R. 1925 – 36 žil a tvoril v Bratislave, od 1936 v Skalici.

V ranom období jeho tvorby vynikli viaceré lyricko-romantizujúce kompozície s figurálnou štafážou (Rozhovor na moste, 1925 – 26; Krajina s napájaním koní, okolo 1927; Rybári pri mŕtvom ramene Dunaja, 20. roky 20. stor.). R. 1929 – 30 vytvoril cyklus vedút slovenských hradov sčasti reprodukovaných v diele Ľudovíta Janotu Slovenské hrady (1935, 3 zv.). Príležitostne sa venoval zátišiam (kytice, ovocie, poľovnícke motívy; Kuchynské zátišie, okolo 1930). Po 1936 sa dominujúcim tematickým okruhom jeho malieb stala Skalica s okolím (panorámy mesta, historická architekúra, vinohrady; Pohľad na Skalicu, zač. 40. rokov 20. stor.). Jeho maliarsky prejav vyšiel z realizmu, ktorý spolu s novšími, impresionistickými a postimpresionistickými tendenciami skombinoval vo vlastnom maliarskom štýle. Podnety čerpal z pozorovania skutočnosti, pričom v maľbe riešil otázky rýdzo výtvarnej povahy (farebnosť, obrazová hĺbka, vzdušný priestor). Pre jeho diela je charakteristická pokojná, ucelená harmónia maliarskeho zámeru a vnútornej emócie, ktorú dosiahol prostredníctvom jemného deleného rukopisu. Štúdium vonkajšej skutočnosti, ktorá bola prvotným podnetom jeho tvorby, mu aj v záverečnom tvorivom období (obdobie socialistického realizmu zač. 50. rokov 20. stor.) pomáhalo napĺňať vlastný výtvarný program s nádychom istej novej vecnosti. R. 1991 bola v Záhorskom múzeu v Skalici zriadená Galéria Júliusa Koreszku (samostatná časť stálej expozície múzea) zameraná na tvorbu zo skalického obdobia.

Zverejnené 18. januára 2023.

Koreszka, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koreszka-julius