kórejská keramika

Popis ilustrácie

Váza s dekorom žeriavov a oblakov, posledná štvrtina 13. stor., Metropolitné múzeum umenia, New York

Popis ilustrácie

Kameninová nádoba so seladónovou glazúrou a s vtláčaným dekorom bambusu, obdobie kráľovstva Korjo, 1. pol. 12. stor., Metropolitné múzeum umenia, New York

Popis ilustrácie

Fľašovitá nádoba zdobená vtláčaným a rytým dekorom pivoniek, obdobie dynastie Čoson, koniec 15. stor.

Text hesla

kórejská keramika — druh umeleckého remesla (keramika) rozšíreného v Kórei od najstarších čias do súčasnosti. Vyvíjalo sa pod silným vplyvom čínskej keramiky. V Kórei vzniklo viacero originálnych štýlov a dekoratívnych techník, ktoré obohatili dejiny keramiky, typická kórejská keramika zaujíma z hľadiska vývinu svet. keramiky významné miesto. Najstaršie príklady pochádzajú z obdobia okolo roku 7000 pred n. l. Od najstarších čias sa vyrábala najmä hrnčina, a to v podobe úžitkových a rituálnych predmetov. Približne od 6. tisícročia pred n. l. sa vyrábala keramika so zašpicateným dnom a tzv. hrebeňová keramika (keramika neolitickej kultúry Čulmun) s povrchom zdobeným rovnobežným lineárnym geometrickým dekorom (častý bol vzor rybej kosti) vyznačujúca sa bohatým dekorom symetrických obrazcov, ktorý mal pravdepodobne náboženský význam (napr. šikmé čiary symbolizovali vodu, lomené čiary blesky, resp. nebesá). Okolo roku 1500 pred n. l. sa objavila keramika kultúry Mumun v rozličných typoch (s dekorom i bez dekoru), ktorá bola typická pre celé 1. tisícročie pred n. l. Pravdepodobne už v 1. stor. sa na území kráľovstva Päkče začala vyrábať kamenina. Vo 4. stor. vynikla kamenina z kráľovstva Kaja, ktorá ovplyvnila výrobu keramiky v kráľovstve Silla, kde v 5. – 7. stor. hrnčiari vyrábali jednoduchú kameninu sivočiernej farby. Úžitkové nádoby boli dopĺňané drobnými modelovanými figúrkami zvierat alebo ľudí, vznikali aj nádoby v podobe zvierat alebo ľudských postáv. V období kráľovstva Zjednotená Silla (668 – 935) prevládla úžitková kamenina bez dekoru, výnimočnejšie sa vyrábala aj glazovaná kamenina s geometrickým alebo s florálnym dekorom. V použití glazúr sa prejavil vplyv čínskej keramiky dynastie Tchang. Vznikala aj keramika uplatňovaná ako dekor stavieb (strešná krytina, obklady, dlažba), zdobená rozličnými motívmi (osobitne ju ovplyvnila buddhistická ikonografia, častý je napr. motív lotosu) vytváranými odtláčaním do drevených foriem.

Keramika obdobia kráľovstva Korjo (918 – 1392) sa vyznačovala výnimočnou krásou, eleganciou i dokonalým remeselným spracovaním. Najcharakteristickejším druhom bola kamenina typu seladón s rozličnými odtieňmi sivozelených glazúr vyrábaná od 10. stor. a pokladaná za vrchol kórejskej keramiky. Bola odvodená od čínskych seladónov dynastie Sung (odlišujú sa farbou glazúr, dekoratívnymi motívmi i originálnymi tvarmi nádob), v samotnej Číne učenci obdobia Sung pokladali kórejské seladóny za kvalitnejšie ako čínske. Okolo roku 1150 vynašli kórejskí remeselníci originálnu výzdobnú techniku, pri ktorej sa povrch seladónu inkrustoval rôznofarebnými hlinkami, čím sa dosiahol originálny a veľmi sofistikovaný ornamentálny dekor (technika známa ako sanggam; 12. stor.). K vrcholom tejto techniky patrilo inkrustovanie zlatom, ktoré sa používalo v 1. polovici 13. stor. Od 13. stor. sa vo výzdobe kameniny používala aj široká paleta metalických glazúr. V tomto období sa začal vyrábať aj porcelán (päkča). V období dynastie I (aj Ri, 1392 – 1910) koncom 16. stor. zanikla výroba kameniny typu sanggam a rozšíril sa jednoduchý biely porcelán vyrábaný v mnohých dielňach v celej krajine (najslávnejšie boli dielne v okolí mesta Kwangdžu). Biely nezdobený porcelán jednoduchých tvarov vyznačujúci sa striedmosťou vyjadroval konfuciánske hodnoty. Od polovice 15. stor. sa vo výzdobe porcelánu uplatňovala kobaltová podglazúrová maľba. Popredné miesto patrilo aj výrobe kameniny typu punčchong, ktorá mala o niečo tmavšiu farbu glazúry ako seladón a technologicky vyšla z keramiky typu sanggam (od 15. stor. bola exportovaná do Japonska, kde bola obľúbená medzi zberateľmi).

Zverejnené 9. apríla 2023.

Kórejská keramika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korejska-keramika