koralovcovité

Text hesla

koralovcovité [gr.], Elapidae — čeľaď plazov (skupina Reptilia, Lepidosauria, Squamata), podľa najnovších výsledkov molekulárnej biológie však nejasne klasifikačne zaradená (v niektorých zoologických systémoch jedna z fylogenetických línií v rámci čeľade užovkovité). Jedovaté suchozemské alebo vodné hady vyskytujúce sa takmer na celom svete, najmä v subtropických a tropických oblastiach. Majú štíhle alebo zavalité, 30 – 560 cm dlhé telo pokryté hladkými šupinami, kužeľovitý (terestrické druhy) alebo veslovito sploštený (vodné druhy) chvost a proteroglyfný chrup. Zvyčajne majú žlté, biele, červené, sivé, hnedé, čierne alebo svetlozelené sfarbenie, často s prstencami, krúžkami alebo s priečnymi pásmi. Väčšina druhov kladie vajcia. Živia sa inými, zvyčajne malými plazmi, ako aj vtákmi, cicavcami, obojživelníkmi a rybami. Patria k nim napr. koralovce, kobry, mamby, mornáre, pakobry a tajpany.

Zverejnené 19. januára 2024.

Koralovcovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koralovcovite-0