kopov

Text hesla

kopov [maď.] — historický názov poľovných psov v súčasnosti nazývaných duriče; zachoval sa v názve domáceho slovenského plemena duričov slovenský kopov.

Zverejnené 18. marca 2022.

Kopov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopov