koordinačné zlúčeniny

Text hesla

koordinačné zlúčeniny, komplexné zlúčeniny — elektricky neutrálne komplexy (napr. [PtCl2(NH3)2], [Fe(CO)5]) alebo zlúčeniny, ktorých aspoň jednou zložkou je komplex (napr. Ba[Au(SCN)2]2, [Al(H2O)6]I3 · 9H2O).

Zverejnené 22. februára 2022.

Koordinačné zlúčeniny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koordinacne-zluceniny