Koons, Jeff

Popis ilustrácie

Jeff Koons: Balónový kvet, 1995, New York

Text hesla

Koons [kúns], Jeff (Jeffrey), 21. 1. 1955 York, Pensylvánia — americký výtvarný umelec, jeden z najznámejších a komerčne najúspešnejších súčasných umelcov. Je známy najmä tvorbou veľkorozmerných objektov, ktoré realizuje s pomocou desiatok profesionálnych asistentov. Inšpiroval sa pop-artom a dielom M. Duchampa (ready-made), pre jeho tvorbu je charakteristická práca s námetmi a so symbolmi prevzatými z masovej kultúry (Balónový kvet, 1995). Banálne objekty hraničiace s gýčom upravuje do monumentálnych rozmerov (Šteniatko, 1992). Svoje diela radí do sérií, medzi najznámejšie patrí napr. séria Vyrobené v raji (1989 – 91) s kontroverznými pornografickými námetmi.

Zverejnené 11. júla 2022.

Koons, Jeff [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koons-jeff