Kooning, Willem de

Popis ilustrácie

Willem de Kooning

Popis ilustrácie

Willem de Kooning: Žena I., 1950 – 52, Múzeum moderného umenia, New York

Text hesla

Kooning [angl. kú-, hol. kó-], Willem de, 24. 4. 1904 Rotterdam, Holandsko – 19. 3. 1997 East Hampton, New York — americký maliar a sochár pochádzajúci z Holandska, manžel E. de Kooningovej. Od 1926 žil v USA, kde sa okolo 1929 stal v New Yorku členom avantgardného hnutia. V 30. rokoch 20. stor. maľoval abstraktné obrazy so surrealistickými prvkami, pri ktorých sa inšpiroval dielom A. Gorkyho, J. Miróa, P. Mondriana i P. Picassa. V 30. rokoch 20. stor. experimentoval so štúdiom ľudskej figúry i abstrakcie (Sediaca postava, okolo 1940). Koncom 30. rokov 20. stor. sa sústredil na ženskú postavu, ktorá sa stala ústrednou témou jeho diela (Sediaca žena, okolo 1940). V 40. – 1. pol. 50. rokov 20. stor. patril k hlavným predstaviteľom abstraktného expresionizmu a k najvplyvnejším americkým maliarom. V pol. 40. rokov 20. stor. vytvoril vlastný expresívny maliarsky štýl typický expresívne podanými organickými formami, dynamickými líniami a dramatickou naliehavosťou. Ťažisko jeho tvorby spočíva v silno štylizovaných figurálnych dielach, v ktorých uplatnil biomorfné tvary a expresívne línie (Žena III, 1953). V 2. pol. 50. rokov 20. stor. začal maľovať abstraktné mestské krajiny (Gotham News, okolo 1955), v dielach z neskoršieho obdobia prevážila lyrická nálada (séria Abstraktné pastorálne krajiny, 1960 – 63). Od konca 60. rokov 20. stor. sa venoval aj sochárstvu (Žena na lavičke, 1972).

Zverejnené 29. novembra 2022.

Kooning, Willem de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kooning-willem-de