konzulárny obvod

Text hesla

konzulárny obvod — územie stanovené prijímajúcim štátom (zvyčajne na návrh vysielajúceho štátu) konzulárnemu oddeleniu pri diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu na výkon konzulárnych funkcií. Pri konzulárnych oddeleniach spravidla zahŕňa celé územie prijímajúceho štátu, pri konzulárnych úradoch len určitý vymedzený región. Môže však zahŕňať aj územie viacerých štátov, resp. jednotlivé regióny vo viacerých štátoch.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárny obvod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularny-obvod