konzulárne styky

Text hesla

konzulárne styky — vzťah medzi dvoma štátmi najčastejšie utvorený na základe nadviazania diplomatických stykov alebo na základe konzulárneho dohovoru, umožňujúci zmluvným štátom navzájom si akreditovať konzulárnych úradníkov, t. j. členov konzulárnych úradov. Konzulárne styky môžu existovať aj medzi štátmi, ktoré medzi sebou nemajú diplomatické styky alebo sa navzájom neuznávajú.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárne styky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularne-styky