konzulárne oddelenie

Text hesla

konzulárne oddelenie, aj konzulárna sekcia — osobitná organizačná zložka diplomatickej misie zriadená vysielajúcim štátom v prijímajúcom štáte na plnenie (výkon) konzulárnych funkcií, t. j. na poskytovanie konzulárnych služieb a konzulárnej pomoci a ochrany občanom vysielajúceho štátu, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov (→ konzulát, význam 2a). Výkon týchto činností spravidla zabezpečujú diplomatickí zamestnanci (→ konzul, význam 4).

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárne oddelenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularne-oddelenie