konzervatívna liečba

Text hesla

konzervatívna liečba — nechirurgický spôsob liečby, liečba neinvazívnymi prostriedkami alebo opatreniami (liekmi, diétou, pokojom, cvičením, fyzikálnymi procedúrami a pod.).

Zverejnené 14. apríla 2023.

Konzervatívna liečba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzervativna-liecba