kontinentálne úpätie

Text hesla

kontinentálne úpätie — pás veľmi mierne ukloneného oceánskeho dna v hĺbkach 2 – 5 km na styku kontinentálneho svahu a hlbokomorskej roviny na dne oceánskej panvy; šírka niekoľko 100 až 1 000 km, sklon 0,5 – 1°.

Kontinentálne úpätie tvorí až 5 % oceánskeho dna. Má oceánsku kôru, je však špecifické nahromadením vrstiev sedimentov, ktoré sú hrubé niekoľko km a z ktorých väčšina je tam zanášaná turbiditnými prúdmi z kontinentálneho svahu.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontinentálne úpätie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinentalne-upatie