konsolidátor

Text hesla

konsolidátor [lat.] — všeobecne osoba (alebo subjekt) realizujúca konsolidáciu; dopr., ekon. subjekt (alebo spoločnosť) poskytujúci konsolidačné služby pri preprave nákladu, zásielok ap. (→ konsolidácia, význam 2). V mieste odoslania (nakládky) sústreďuje náklad od rôznych odosielateľov, ktorý má menší objem alebo hmotnosť, ako je ponúkaná kapacita dopravného prostriedku alebo kontajnera (LCL, Less than Container Load), náklady spája a ich kombináciou vytvára náklad zodpovedajúci plnej kapacite dopravného prostriedku alebo kontajnera (FCL, Full Container Load). Rovnako v mieste príjmu (vykládky) náklad rozdeľuje a odovzdáva rôznym príjemcom. Podľa náložného listu (obsahuje zoznam odosielateľov v konsolidovanom náklade) vydáva jednotlivým odosielateľom parciálne náložné listy (napr. house B/L). V praxi sa stáva, že konsolidátori v mieste odoslania (nakládky) sústreďujú náklad pre jedného príjemcu v mieste príjmu (vykládky) alebo naopak. Výsledkom konsolidácie bývajú často nižšie prepravné ceny.

Konsolidátormi sú zberní zasielatelia, spoločnosti NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier; nevlastnia žiadne dopravné prostriedky), VOCC (Vessel Operating Common Carrier; používajú vlastné dopravné prostriedky), NAOCC (Non Aircraft Operating Common Carrier; nepoužívajú vlastnú leteckú dopravu) a AOCC (Aircraft Operating Common Carrier; používajú vlastnú leteckú dopravu).

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsolidátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsolidator