kompromis

Text hesla

kompromis [lat.] — dohoda uzavretá na základe vzájomných ústupkov; aj vzájomné ústupky vedúce k dohode; 

práv. v medzinárodnom práve spôsob riešenia sporných záležitostí konaním a dohodou na základe vzájomných ústupkov zúčastnených partnerov. Realizáciou kompromisu je uzatvorenie medzinárodných dohôd, ktoré sú výsledkami ostrých politicko-diplomatických rokovaní, kde sa zúčastnené strany usilovali čo najviac presadiť vlastné záujmy. Dosiahnuté dohody nakoniec vždy vychádzajú z existujúcich spoločných záujmov všetkých zúčastnených strán.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kompromis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompromis