kompatibilizátor

Text hesla

kompatibilizátor [fr. > angl.] — prísada slúžiaca na dosiahnutie lepšej zmiešateľnosti lineárnych polymérov tvoriacich zložky zmesi na prípravu kopolymérov. Kompatibilizátory zmenšujú medzifázové povrchové napätie polymérnych častíc v sústave a zlepšujú ich vzájomnú adhéziu, keďže ich makromolekuly sú tvorené chemicky spojenými polymérnymi reťazcami zmiešavaných polymérov alebo reťazcami, ktoré sú miešateľné s polymérmi pripravovanej zmesi. Ako kompatibilizátory zvyčajne slúžia blokové alebo očkované kopolyméry, napr. blokový kopolymér butadiénu a styrénu je kompatibilizátorom pre zmes polybutadiénu s polystyrénom, chlórovaný polyetylén pre zmes polyetylénu s polyvinylchloridom.

Text hesla

kompatibilizátor [fr. > angl.] — prísada slúžiaca na dosiahnutie lepšej zmiešateľnosti lineárnych polymérov tvoriacich zložky zmesi na prípravu kopolymérov. Kompatibilizátory zmenšujú medzifázové povrchové napätie polymérnych častíc v sústave a zlepšujú ich vzájomnú adhéziu, keďže ich makromolekuly sú tvorené chemicky spojenými polymérnymi reťazcami zmiešavaných polymérov alebo reťazcami, ktoré sú miešateľné s polymérmi pripravovanej zmesi. Ako kompatibilizátory zvyčajne slúžia blokové alebo očkované kopolyméry, napr. blokový kopolymér butadiénu a styrénu je kompatibilizátorom pre zmes polybutadiénu s polystyrénom, chlórovaný polyetylén pre zmes polyetylénu s polyvinylchloridom.

Zverejnené 26. januára 2021.

Kompatibilizátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompatibilizator