komorské panstvá

Text hesla

komorské panstvá — v Uhorsku panstvá v dočasnej alebo v trvalej držbe štátu (eráru), ktorý ich správu zveroval niektorej zo svojich komôr (význam 3). Najčastejšie boli zriaďované v 16., a najmä v 17. stor. v okolí rudných ložísk, pod ich správu patrili obce, panské majere a dvory, uhliarske a drevorubačské osady (handle), poľnohospodárska pôda, lesy a pastviny, ako aj vodné nádrže, cesty, pivovary, mlyny a pod. V stredoslovenskej banskej oblasti boli podriadené Hlavnému komorskogrófskemu úradu v Banskej Štiavnici, vo východoslovenskej oblasti Vrchnému inšpektorskému úradu v Smolníku. Panstvo riadil správca (hofrichter, provisor), ktorý organizoval výber daní, spravoval panské krčmy, pivovary a mlyny a mal na starosti aj súdnictvo. Organizáciou výroby a správou naturálií a produktov odovzdaných panstvu bol poverený kasnár. Menšie súčasti komorského panstva (panské majere a dvory) mali na starosti šafári. Na Slovensku boli zriadené komorské panstvá Dekýš, Revište, Slovenská Ľupča, Smolník, Solivar, Šášov a komorské panstvá Zvolen a Dobrá Niva, ktoré mali spoločnú správu vo Zvolene (od 1851 v Banskej Bystrici).

Zverejnené 14. januára 2021.

Komorské panstvá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komorske-panstva