kolenec

Text hesla

kolenec, Spergula — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď klinčekovité, v starších botanických systémoch čeľaď striebrenkovité. Jednoročné byliny pochádzajúce z Európy a Ázie. Majú jednotlivé jednoduché alebo málo rozkonárené priame byle, čiarkovité krížmo protistojné, do 4 cm dlhé listy s prílistkami a drobné biele obojpohlavné päťpočetné kvety usporiadané vo vrcholových vidliciach, plod vajcovitá tobolka so sploštenými, s guľovitými alebo s diskovitými semenami. Patrí sem 5 druhov, na Slovensku sa zvyčajne na piesčitých poliach a úhoroch vyskytujú 10 – 30 cm vysoký kolenec roľný (Spergula arvensis), ktorý rastie ako burina takmer na celom jeho území, 3 – 15 cm vysoký kolenec jarný (Spergula morisonii, v starších botanických systémoch názvy napr. Spergula vernalis a Arenaria pentadra) a 8 – 20 cm vysoký kolenec päťtyčinkový (Spergula pentandra), ktoré patria medzi chránené a ohrozené druhy a vyskytujú sa iba na Záhorskej nížine; v minulosti sa iba na Východoslovenskej nížine vyskytoval 20 – 50 cm vysoký kolenec najväčší (Spergula maxima), v súčasnosti však jeho výskyt nie je známy.

Zverejnené 14. júna 2023.

Kolenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolenec