kolagenózy

Text hesla

kolagenózy [gr.] — chronické celkové zápalové choroby spojivového tkaniva neinfekčného pôvodu. Skupina ochorení spojivového tkaniva (väziva) nejednotnej etiológie, ktorých charakteristickým prejavom je fibrinoidná premena väziva spojená s poškodením ciev. Pri vzniku mnohých kolagenóz sa uplatňuje porucha imunity (autoimunita), preto sa označujú i ako systémové autoimunitné choroby. Kolagenózy sa klinicky prejavujú postihnutím pohybového ústrojenstva, kože, podkožia i ciev s možnosťou poškodenia ktoréhokoľvek orgánu alebo systému. Ku kolagenózam patria ochorenia, pre ktoré je charakteristický vývin orgánového poškodenia, napr. postihnutie kĺbov pri progresívnej polyartritíde (→ zápal kĺbov), poškodenie srdca pri reumatickej horúčke, ciev pri polyartritíde (→ zápal ciev), svalov pri polymyozitíde (→ myozitída), kože a podkožia pri difúznej sklerodermii, ako aj spoločné poškodenie kĺbov, kože a obličiek pri systémovom lupuse erytematosus. Termín kolagenózy nie je v súčasnosti akceptovaný, pretože neexistujú dôkazy o primárnom poškodení kolagénu, častejšie sa preto používa označenie difúzne ochorenia spojiva.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Kolagenózy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolagenozy