Kokolia, Vladimír

Text hesla

Kokolia, Vladimír, 27. 11. 1956 Brno — český maliar, kresliar a grafik. R. 1975 – 81 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde od 1992 pôsobí ako vedúci Ateliéru grafiky II; 2006 profesor. Výtvarný umelec pracujúci s viacerými médiami, okrem maľby, kresby a grafiky sa venuje aj literatúre a hudbe (v 80. – 90. rokoch 20. stor. textár a spevák undergroundovej hudobnej skupiny E).

V rámci výtvarnej tvorby vytvára figuratívne (najmä kresby a grafiky, ktoré skratkovito a kriticky zobrazujú ľudí a ich negatívne vlastnosti) i abstraktné diela (maľby vyznačujúce sa ornamentálnym opakovaním motívu, ktorý vychádza z predmetného sveta, je však vyabstrahovaný), ako aj inštalácie. Zúčastnil sa viacerých samostatných aj spoločných výstav vrátane prehliadky documenta (IX) v Kasseli (1992). Autor viacerých odborných textov o výtvarnom umení. Nositeľ Ceny Jindřicha Chalupeckého (1990) udeľovanej výtvarným umelcom do 35 rokov.

Zverejnené v marci 2017.

Kokolia, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokolia-vladimir