kokaínovníkovité

Text hesla

kokaínovníkovité [kečujsky > špan. + novolat.], Erythroxylaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Vždyzelené dreviny vyskytujúce sa v tropických a subtropických oblastiach. Majú jednoduché, zvyčajne striedavé alebo protistojné stopkaté listy a päťpočetné jednotlivé alebo vo zväzočkoch usporiadané smotanové alebo ružové kvety, plod dužinatá červená úzko elipsovitá kôstkovica s jedným semenom. Patria sem štyri rody s 260 druhmi, z ktorých najznámejší je rod kokaínovník (Erythroxylon, v niektorých botanických systémoch Erythroxylum).

Zverejnené v marci 2017.

Kokaínovníkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokainovnikovite