kohútik

Text hesla

kohútikzootech. vyvýšené miesto v medzilopatkovej oblasti zvieraťa tvorené najvyšším tŕňovým výbežkom hrudníkového stavca. Výška v kohútiku, kolmá vzdialenosť kohútika od zeme, sa nazýva kohútiková výška alebo kohútiková miera; meria sa pri veľkých cicavcoch. Kohútik sa hodnotí napr. pri posudzovaní exteriéru hospodárskych zvierat (vysoký, rozštiepený, nízky, ostrý kohútik) alebo psov na chovateľských prehliadkach, výstavách, pri zápise do plemennej knihy ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kohútik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohutik