Köhler, Georges Jean Franz

Text hesla

Köhler [kő-], Georges Jean Franz, 17. 4. 1946 Mníchov – 1. 3. 1995 Freiburg — nemecký biochemik a imunológ. R. 1974 – 76 pracoval v Laboratóriu molekulárnej biológie na univerzite v Cambridgei, 1976 – 85 v Bazilejskom imunologickom inštitúte, 1985 – 95 riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre imunobiológiu vo Freiburgu. Zaoberal sa monoklonovými protilátkami a imunitným systémom. R. 1975 spolu s C. Milsteinom vyvinul techniku, pri ktorej sa fúziou myelómových buniek s B lymfocytmi vytvára nový typ buniek s vlastnosťami obidvoch rodičovských buniek. Novovzniknuté bunky preberajú z myelómových buniek najmä životaschopnosť, z B lymfocytov schopnosť produkovať protilátky so známou a žiaducou špecifickosťou. Novovzniknuté bunky potom rozmnožili a vytvorili klon buniek, ktorý sa označuje ako hybridóm, preto sa postup prípravy monoklonových protilátok nazýva hybridómová technológia. Köhler a Milstein túto techniku prispôsobili tak, aby bola použiteľná na široké spektrum antigénov, proti ktorým hybridómy vytvárajú čisté monoklonové protilátky využívajúce sa v diferenciálnej diagnostike vírusových, baktériových, nádorových a iných chorôb. Nobelova cena za fyziológiu a medicínu (1984, s N. K. Jernem a C. Milsteinom) za klonovo selekčnú teóriu tvorby protilátok a vypracovanie hybridómovej technológie umožňujúcej prípravu monoklonových protilátok.

Zverejnené v marci 2017.

Köhler, Georges Jean Franz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohler-georges-jean-franz