koenzým Q

Text hesla

koenzým Q, ubichinón — koenzým prenášajúci elektróny. Derivát 1,4-benzochinónu (5,6-dimetoxy-3-metyl-1,4-benzochinón), ktorý má v polohe 2 naviazaný izoprenoidný reťazec obsahujúci (v závislosti od druhu organizmov) 2 – 10 izoprénových jednotiek –CH2C(CH3)=CHCH2– (najbežnejší je koenzým Q s reťazcom s 10 izoprénovými jednotkami, ktorý sa nazýva koenzým Q10, skr. CoQ10). Vďaka izoprenoidnému reťazcu má koenzým Q hydrofóbne (lipofilné) vlastnosti a je dobre rozpustný v lipidovej časti biologickej membrány. Ako súčasť dýchacieho reťazca voľne difunduje vo vnútornej mitochondriálnej membráne a zúčastňuje sa oxidačno-redukčných procesov za účasti rôznych dehydrogenáz, pri ktorých postupným prijatím dvoch elektrónov a dvoch protónov prechádza z oxidovanej chinónovej formy (ubichinónu) na redukovanú hydrochinónovú formu (ubichinol) cez semiubichinón. Koenzým Q je aj účinným antioxidantom, chráni organizmus pred účinkom voľných radikálov, ovplyvňuje obranné reakcie organizmu a zlepšuje psychickú a fyzickú pohodu. Už 1972 bola preukázaná závislosť medzi deficienciou koenzýmu Q a ochoreniami srdca, a zrejme aj preto je dnes súčasťou mnohých vitamínových a výživových doplnkov.

Popis ilustrácie

Koenzým Q10

Zverejnené v marci 2017.

Koenzým Q [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koenzym-q