koenzým A

Text hesla

koenzým A, CoA — koenzým prenášajúci acylové skupiny (→ acyl). Jeho molekulu tvoria 3′,5′-adenozíndifosfát, kyselina 4-fosfopantoténová a 2-sulfanyletylamín. Reaktívnou je sulfanylová skupina –SH, ktorá s aktivovanými acylmi vytvára tioesterovú väzbu –S–C(O)R. Koenzým A prenáša acetylovú skupinu (CH3CO–; → acetylkoenzým A), acyl kyseliny jantárovej (HOOCCH2CH2CO–; → sukcinylkoenzým A) a i. acyly. Využíva ho veľké množstvo enzýmov (napr. v ľudskej bunke ho využívajú až 4 % enzýmov). Zúčastňuje sa procesov syntézy a β-oxidácie mastných kyselín a následne citrátového cyklu, ale aj iných biochemických reakcií.

Za objav koenzýmu A a jeho významu z hľadiska metabolizmu bola F. A. Lipmannovi udelená Nobelova cena (1953).

Popis ilustrácie

Koenzým A

Zverejnené v marci 2017.

Koenzým A [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koenzym