Kocianová, Elena

Text hesla

Kocianová, Elena, 22. 7. 1948 Brezová pod Bradlom, okres Myjava — slovenská parazitologička, manželka Ľ. Kociana. R. 1971 – 80 pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, 1980 – 2015 vo Virologickom ústave SAV v Bratislave; 2009 DrSc. Spočiatku sa zaoberala ektoparazitickými roztočmi z drobných cicavcov najmä v Západných Tatrách, neskôr ekológiou rickettsií a iných kliešťami prenášaných patogénov a ich vektormi, špeciálne kliešťami a rezervoármi nákazy v prírodných a laboratórnych podmienkach. Spolupracovala pri odhaľovaní prírodných ohnísk rickettsióz, lymskej boreliózy, Q-horúčky (okrem Slovenska aj v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Rusku a Uzbekistane). Spoluautorka vysokoškolskej učebnice Špeciálna epidemiológia (2007) a knihy pre mládež Haló, tu je príroda (1978), autorka vyše 100 vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch s bohatým citačným ohlasom. Členka Slovenskej parazitologickej spoločnosti, nositeľka viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kocianová, Elena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocianova-elena