kochláč

Text hesla

kochláč, Aviceda — rod z triedy vtáky (Aves), rad jastrabotvaré (Accipitriformes), v starších zoologických systémoch rad sokolotvaré (Falconiformes), čeľaď jastrabovité. Malé až stredne veľké (dĺžka tela 30 – 46 cm, hmotnosť 168 – 410 g) hnedé, sivé alebo čierne dravce žijúce v hustých lesoch tropických a subtropických oblastí Austrálie, južnej Ázie a Afriky. Majú nápadný chochol na hlave, dlhé krídla a chvost, relatívne krátke nohy a na okraji spodnej časti zobáka dva zúbkovité výrastky. Hniezdia na stromoch vo výške 10 – 25 m, samice znášajú 2 – 4 biele vajcia s hrdzavohnedými škvrnami. Živia sa najmä hmyzom, ktorý lovia prevažne vo vzduchu, ale aj stromovými žabami, jaštericami, malými vtákmi a ovocím. Patrí sem 5 druhov, napr. prevažne hnedosfarbený kochláč bieloprsý (Aviceda madagascariensis) s hnedo-bielym bruchom, ktorý je endemitom Madagaskaru.

Zverejnené v marci 2017.

Kochláč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kochlac