Koch, Joseph Anton

Popis ilustrácie

Florian Grospietsch podľa Josepha Antona Kocha: Z okolia Ríma, 1821, Slovenská národná galéria

Text hesla

Koch, Joseph Anton, 27. 7. 1768 Obergiblen, Tirolsko – 12. 1. 1839 Rím — rakúsky maliar a kresliar pôsobiaci v Taliansku.

R. 1785 – 91 študoval na Hohe Karlsschule v Stuttgarte, kde získal akademické maliarske vzdelanie. R. 1791 – 94 vytváral štúdie krajiny (najmä Álp) v plenéri, 1794 získal štipendium na pobyt v Ríme, kde sa 1795 usadil. V Ríme ho ovplyvnil najmä nemecký maliar Asmus Jacob Carstens (*1754, †1798). Inšpirovaný tradíciou klasickej rímskej krajinomaľby (N. Poussin, C. Lorrain, G. Dughet), bol priekopníkom klasicistickej heroickej krajinomaľby (→ ideálna krajinomaľba). Jeden z najvýznamnejších európskych krajinárov začiatku 19. stor. Jeho krajiny sa vyznačujú precíznym stvárnením detailov, štrukturálnou jasnosťou, majestátnosťou i dramatickou revíziou klasicistických princípov (Heroická krajina s dúhou, 1805), prírodné prostredie na svojich obrazoch však idealizoval. Na detailné zobrazenie prírody na jeho obrazoch vplýval i jeho záujem o súdobé prírodné vedy (geológiu, nemeckú prírodnú filozofiu) i o diela I. Kanta. Sústreďoval sa najmä na horské krajiny (Schmadribašský vodopád, 1805 – 11). Vytváral aj kresby, v ktorých zobrazoval figurálne námety inšpirované klasickou literatúrou, ale najmä stredovekom, čím sa výrazne podieľal na presadzovaní súdobého romantického záujmu o stredovek. R. 1812 – 15 žil vo Viedni, v tomto období sa zblížil s nazarénmi. Vytváral aj grafiku a písal teoretické diela o súdobom umení (Moderná umelecká kronika, Moderne Kunstchronik, 1834). Jeho diela predstavujú prechod medzi klasicizmom a romantizmom.

Zverejnené v marci 2017.

Koch, Joseph Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koch-joseph-anton