Kobliha, František

Popis ilustrácie

František Kobliha: Tristan, 1909 – 10, Moravská galéria, Brno

Text hesla

Kobliha, František, 17. 11. 1877 Praha – 12. 12. 1962 tamže — český grafik a ilustrátor. R. 1901 – 05 študoval u F. Ženíška na Akadémii výtvarných umenív Prahe. R. 1911 jeden zo spoluzakladateľov umeleckého združenia Sursum, člen združenia Spolok českých umělců grafiků (SČUG) Hollar (1934 jeho predseda), od 1911 spolupracoval s časopisom Moderní revue (vychádzal 1894 – 1925, združoval umelcov symbolistickej a dekadentnej orientácie).

Patril k najvýznamnejším predstaviteľom českého symbolizmu. Ako grafik bol autodidakt, vytváral najmä knižnú a úžitkovú grafiku, minuciózne stvárnené drevoryty, kresby a po 2. svetovej vojne aj litografie. Jeho rané práce sú inšpirované dielami českých symbolistických básnikov (k básňam tvoril samostatné grafické listy, ktoré evokujú emotívnu atmosféru predlohy). Jeho tvorba je charakteristická zobrazovaním atmosféry noci, ťaživých snov, vidín, smútku a melancholických predstáv, uplatňoval secesno-symbolistickú štylizáciu (cyklus Pozdě k ránu, 1909; Žena s hadem, 1910; cyklus Žena, 1911).

Zverejnené v marci 2017.

Kobliha, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobliha-frantisek