Koblasa, Jan

Text hesla

Koblasa, Jan, 5. 10. 1932 Tábor — český sochár, maliar, grafik, ilustrátor a scénograf. R. 1952 – 58 študoval sochárstvo u J. Laudu a O. Španiela na Akadémii výtvarných umení a 1950 – 1959 scénografiu u F. Tröstera na Akadémii múzických umení v Prahe. R. 1968 emigroval do Talianska, od 1969 žije v Nemecku, kde 1972 – 97/98 pedagogicky pôsobil na Muthesius Hochschule v Kiele; 1972 profesor. R. 2002 – 05 vedúci sochárskeho ateliéru na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V ranej tvorbe bol ovplyvnený abstraktným expresionizmom a tašizmom, vytváral nepredmetné sochy (Veľké štiepanie Vanitas, 1965), neskôr sa v jeho dielach prejavili figuratívne východiská (Traja stojaci, 1980 – 81). R. 1964 – 69 scénograficky spolupracoval s režisérom O. Krejčom.

Zverejnené v marci 2017.

Koblasa, Jan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koblasa-jan