Knut VI. Valdemarssøn

Text hesla

Knut VI. Valdemarssøn [-sön], 1163 – 12. 11. 1202, pochovaný v Ringstede — dánsky kráľ (od 1182) z dynastie Ulfovcov, syn Valdemara I. Veľkého. R. 1165 bol vyhlásený za následníka a 1170 za spolukráľa svojho otca. Po smrti otca vládol spočiatku v tieni jeho vplyvného poradcu Absalona, biskupa z Roskilde. Na rozdiel od otca odmietol vzdať hold rímsko-nemeckému cisárovi Fridrichovi I. Barbarossovi. Nezávislú zahraničnú politiku obhájil (1184/85) porážkou pomoranského kniežaťa Boguslava, čím do panovníckej titulatúry pridal titul kráľ Venetov (aj Vendi, Wendi), ktorý sa používal až do 1972 (hoci Dánsko si tieto územné zisky udržalo iba do 1. polovice 13. stor.). R. 1191 viedol križiacku výpravu do Fínska, 1197 proti Estóncom. Vnútropoliticky sa s podporou biskupa Absalona usiloval posilniť panovnícku moc. V období jeho vlády sa v Dánsku začal nebývalý rozvoj latinskej literatúry, a najmä historiografie (kronika Gesta Danorum, Slávne skutky Dánov, spísaná okolo 1200 Saxom Grammaticom). Na konci jeho vlády sa začalo zapisovanie skånského práva (prvý krajinský zákonník Skånske Lov, 1202 – 16).

Popis ilustrácie

Knut VI. Valdemarssøn, fragment mince, 12. – 13. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Knut VI. Valdemarssøn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knut-vi-valdemarsson