Knut, Martin

Text hesla

Knut, Martin, 3. 9. 1964 Vranov nad Topľou — slovenský maliar. R. 1985 – 91 študoval architektúru a maľbu na VŠVU v Bratislave (u R. Sikoru). V 2. pol. 80. rokov 20. stor. patril k predstaviteľom neoexpresívnej maľby, do ktorej vniesol prvky postmoderny. R. 1988 založil s Gabrielom Hošovským (*1966), Milošom Novákom (*1967) a R. Sikorom umeleckú skupinu Syzýgia (1988 – 90), 1994 s L. Terenom a I. Csudaiom skupinu Trojštít.

Jeho výtvarný prejav je ovplyvnený poetikou detského sveta a individuálnou mytológiou (Pred koníkom, 1991). Jeho diela sú charakteristické figurálnymi obrysovými kresbami intímnych hravých mikropríbehov a symbolikou prázdna. Námety umiestňuje na vyprázdnenú plochu monochrómnej maľby monumentálnych pláten, ale aj na netradičné podklady malých rozmerov (vreckovky, papierové tácky). Okrem maľby a kresby využíva napr. perforáciu plátna či kresbu bavlnkami. Patrí k zakladateľom reklamy na Slovensku, v ktorej pôsobí od pol. 90. rokov 20. stor. Podieľal sa na vzniku galérie Priestor (1999) v Bratislave.

Zverejnené v marci 2017.

Knut, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knut-martin