Knowles, Jeremy

Text hesla

Knowles [nouls], Jeremy (Randall), 28. 4. 1935 Rugby, Spojené kráľovstvo – 3. 4. 2008 Cambridge, Massachusetts — americký chemik britského pôvodu. R. 1961 – 74 pôsobil na Oxfordskej univerzite R. 1974 – 2007 riadny profesor na Harvardovej univerzite, 1991 – 2002 a 2006 – 07 dekan Faculty of Arts and Sciences.

Zaoberal sa vlastnosťami enzýmov, ich substrátovou špecifickosťou, katalytickou aktivitou a podrobným sledovaním energetického profilu enzýmových reakcií. Po výskume vlastností α-chymotrypsínu a pepsínu sa zameriaval na podrobné štúdium triózafosfátizomerázy, enzýmu s úzkou substrátovou špecifickosťou. Výsledky jeho prác o inhibičnom účinku kyseliny klavulánovej na β-laktamázy prispeli k vývoju nových liečiv účinných proti mikroorganizmom rezistentným na klasické β-laktámové antibiotiká. Pri stereochemickom štúdiu enzýmovo katalyzovaného prenosu fosfátových skupín použil unikátne chirálne fosfátové skupiny obsahujúce kyslíkové izotopy 16O, 17O a 18O.

Člen viacerých britských a amerických vedeckých spoločností, nositeľ významných vedeckých a i. ocenení a vyznamenaní, o. i. Radu britského impéria (1993). Od 1991 udeľuje Kráľovská chemická spoločnosť (Royal Society of Chemistry) cenu Jeremyho Knowlesa za podporu a rozvoj inter- a multidisciplinárneho výskumu v oblasti chémie a vied o živej prírode.

Zverejnené v marci 2017.

Knowles, Jeremy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knowles-jeremy