Knoebel, Imi

Text hesla

Knoebel [knő-], Imi, vlastným menom Klaus Wolf Knoebel, 31. 12. 1940 Dessau, Sasko-Anhaltsko — nemecký sochár a maliar, predstaviteľ minimálneho umenia. R. 1964 – 71 študoval na akadémii v Düsseldorfe u J. Beuysa. Jeho tvorba je ovplyvnená európskou geometrickou abstraktným umením 1. pol. 20. stor. a Bauhausom. V abstraktných inštaláciách, ktoré hraničia s minimálnym umením, skúma vzťahy medzi priestorom, obrazom a farbou (Priestor 19, 1968). Jeho maľby, v ktorých používa výhradne základné farby, sa vyznačujú gestickým podaním a výrazným dynamizmom (Ich Nicht XIV, 2006). Vytvoril aj niekoľko diel pre verejné priestory, k najvýznamnejším patria vitráže s abstraktnými geometrickými motívmi v katedrále Notre-Dame v Reimse vo Francúzsku (2011).

Zverejnené v marci 2017.

Knoebel, Imi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knoebel-imi