klusák

Text hesla

klusák — kôň špeciálne vyšľachtený a trénovaný na dosiahnutie maximálnej rýchlosti v kluse. Vznikol selekciou z pôvodných plemien používaných na prekonávanie veľkých vzdialeností rýchlym klusom, najznámejšie plemená sú americký klusák, francúzsky klusák a orlovský klusák. Využíva sa na klusácke dostihy, ako aj v tzv. ruskej trojke (záprah troch koní). Klusácke dostihy sa jazdia zvyčajne v sulke, menej často v sedle (nazývajú sa monté). Klusák nesmie počas dostihu prejsť do cvalu, resp. smie v cvale ubehnúť maximálne 100 metrov (nesmie cválať v cieľovej rovinke a dvakrát počas jedného dostihu).

Zverejnené v marci 2017.

Klusák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klusak