Klint, Kaare

Text hesla

Klint, Kaare (Jensen), 15. 12. 1888 Frederiksberg – 28. 3. 1954 Kodaň — dánsky dizajnér a architekt, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov moderného nábytkového dizajnu 20. stor., syn P. V. Jensena-Klinta.

Dokončil viaceré stavby svojho otca, ktorý bol jeho prvým učiteľom. Nemal žiadne akademické vzdelanie, stal sa však významným teoretikom a pedagógom, ktorý ovplyvnil viaceré generácie dizajnérov. Založil odbor nábytkového dizajnu a priestorového inventára na umeleckej akadémii v Kodani, kde 1924 – 44 vyučoval, 1944 – 54 profesor architektúry. Kládol dôraz na ergonomický prístup a funkčnosť, jeho diela sa vyznačujú logickou konštrukciou, dôrazom na kvalitu materiálu a jeho opracovanie. Často obsahujú reminiscencie na staršie štýly a dávne kultúry. Autor nábytku a inventára viacerých kostolov a múzeí (múzeum vo Fåborgu, 1914; Umeleckopriemyslové múzeum Kodaň, 1927; kodanské kostoly Betlehemskirken, 1936, a Grundtvigskirken, 1930 – 40). Viaceré ním navrhnuté modely sedacieho nábytku a stolov sa vyrábajú do súčasnosti. Venoval sa aj dizajnu textilu, lámp, náhrobkov a pomníkov i reštaurátorstvu.

Zverejnené v marci 2017.

Klint, Kaare [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klint-kaare