klinika

Text hesla

klinika [gr. > lat.] —

1. lôžkové oddelenie nemocnice, ktoré sa popri liečbe určitého druhu chorôb zaoberá aj výskumnou a pedagogickou činnosťou (výučbou študentov lekárskych fakúlt a ďalším vzdelávaním lekárov);

2. špecializované medicínske zariadenie menšie než nemocnica, poskytujúce zvyčajne len ambulantné služby prevádzkované zvyčajne súkromnou spoločnosťou (napr. očná klinika, dentálna klinika).

Zverejnené v marci 2017.

Klinika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinika