klinický obraz

Text hesla

klinický obraz — súhrn príznakov (symptómov), ktoré charakterizujú určité ochorenie; → symptomatológia choroby. Rozlišuje sa typický klinický obraz, keď ochorenie prebieha tak, ako je preň charakteristické, a atypický klinický obraz, keď sa ochorenie neprejavuje všetkými typickými príznakmi alebo sa v prípade určitej diagnózy prejavuje netypickými príznakmi. Napr. typický klinický obraz infarktu myokardu je charakteristický intenzívnou bolesťou za hrudnou kosťou, ktorá trvá viac ako 30 minút, resp. vyžaruje do ľavej hornej končatiny, atypický klinický obraz infarktu myokardu výraznejšou nevoľnosťou, tráviacimi ťažkosťami alebo výraznou dušnosťou. Atypicky prebiehajú choroby často u starých ľudí alebo u ľudí s cukrovkou.

Zverejnené v marci 2017.

Klinický obraz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinicky-obraz