Klinger, Friedrich Maximilian von

Text hesla

Klinger, Friedrich Maximilian von, 17. 2. 1752 Frankfurt nad Mohanom – 9. 3. 1831 Derpt (dnes Tartu), Estónsko, pochovaný v Petrohrade — nemecký spisovateľ. R. 1774 – 76 študoval právo, teológiu a filológiu na univerzite v Gießene a úspešne inscenoval prvé drámy (podporoval ho J. W. Goethe), 1776 štúdium prerušil a odišiel do Weimaru, zoznámil sa s J. M. R. Lenzom a Heinrichom Leopoldom Wagnerom (*1747, †1779), 1776 – 78 pôsobil ako dramaturg a herec skupiny Abela Seylera (*1730, †1800), 1778 – 79 v rakúskej armáde, 1780 si získal náklonnosť ruského cároviča, neskoršieho cára Pavla I., a jeho manželky, 1801 riaditeľ školy pre kadetov v Petrohrade, 1803 – 16 kurátor na univerzite v Derpte (dnes Tartu), 1811 generálporučík.

Podľa jeho drámy Sturm und Drang (Búrka a vzdor, vydaná 1776, uvedená 1777; pôvodný názov Chaos, Der Wirrwarr) je nazvané celé literárne hnutie (→ Sturm und Drang). Predstaviteľ neskorého osvietenstva. Jeho najvýznamnejším románom je Faustov život, činy a cesta do pekla (Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt, 1791). Autor románov Orfeus (Orpheus, 5 zv., 1778 – 80), História zlatého kohúta (Die Geschichte vom Goldnen Hahn, 1785), Cestovanie pred potopou (Reisen vor der Sündfluth, 1795), Východný Faust (Der Faust der Morgenländer, 1796) a Nedávna nemecká história (Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit, 1798), zbierky aforizmov Úvahy a poznámky na rôzne spoločenské a literárne témy (Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur, 3 zv., 1803 – 05), drám Otto (vydaná 1775), Nová Arria (Die neue Arria, vydaná 1776), Dvojičky (Die Zwillinge, vydaná i uvedená 1776), Medea alebo Osud (Medea oder Das Schicksal, vydaná 1787 v 3. zv. zbierky Divadlo F. M. Klingera, F. M. Klinger’s Theater; vydaná 1791 pod názvom Medea v Korinthe, Medea in Korinth), Damokles (Damocles, vydaná 1790 v 2. zv. zbierky Nové divadlo F. M. Klingera, F. M. Klinger’s neues Theater), Oriant (Oriantes, vydaná 1790) a Medea na Kaukaze (Medea auf dem Kaukasos, vydaná 1791).

Text hesla

Klinger, Friedrich Maximilian von, 17. 2. 1752 Frankfurt nad Mohanom – 9. 3. 1831 Derpt (dnes Tartu), Estónsko, pochovaný v Petrohrade — nemecký spisovateľ. R. 1774 – 76 študoval právo, teológiu a filológiu na univerzite v Gießene a úspešne inscenoval prvé drámy (podporoval ho J. W. Goethe), 1776 štúdium prerušil a odišiel do Weimaru, zoznámil sa s J. M. R. Lenzom a Heinrichom Leopoldom Wagnerom (*1747, †1779), 1776 – 78 pôsobil ako dramaturg a herec skupiny Abela Seylera (*1730, †1800), 1778 – 79 v rakúskej armáde, 1780 si získal náklonnosť ruského cároviča, neskoršieho cára Pavla I., a jeho manželky, 1801 riaditeľ školy pre kadetov v Petrohrade, 1803 – 16 kurátor na univerzite v Derpte (dnes Tartu), 1811 generálporučík.

Podľa jeho drámy Sturm und Drang (Búrka a vzdor, vydaná 1776, uvedená 1777; pôvodný názov Chaos, Der Wirrwarr) je nazvané celé literárne hnutie (→ Sturm und Drang). Predstaviteľ neskorého osvietenstva. Jeho najvýznamnejším románom je Faustov život, činy a cesta do pekla (Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt, 1791). Autor románov Orfeus (Orpheus, 5 zv., 1778 – 80), História zlatého kohúta (Die Geschichte vom Goldnen Hahn, 1785), Cestovanie pred potopou (Reisen vor der Sündfluth, 1795), Východný Faust (Der Faust der Morgenländer, 1796) a Nedávna nemecká história (Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit, 1798), zbierky aforizmov Úvahy a poznámky na rôzne spoločenské a literárne témy (Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur, 3 zv., 1803 – 05), drám Otto (vydaná 1775), Nová Arria (Die neue Arria, vydaná 1776), Dvojičky (Die Zwillinge, vydaná i uvedená 1776), Medea alebo Osud (Medea oder Das Schicksal, vydaná 1787 v 3. zv. zbierky Divadlo F. M. Klingera, F. M. Klinger’s Theater; vydaná 1791 pod názvom Medea v Korinthe, Medea in Korinth), Damokles (Damocles, vydaná 1790 v 2. zv. zbierky Nové divadlo F. M. Klingera, F. M. Klinger’s neues Theater), Oriant (Oriantes, vydaná 1790) a Medea na Kaukaze (Medea auf dem Kaukasos, vydaná 1791).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klinger, Friedrich Maximilian von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinger-friedrich-maximilian-von