Kline, Franz Rowe

Text hesla

Kline [klajn], Franz Rowe, 23. 5. 1910 Wilkes-Barre, Pa. — 13. 5. 1962 New York — americký maliar, predstaviteľ abstraktného expresionizmu. Jeho raná tvorba bola ovplyvnená tradičným európskym maliarstvom, maľoval najmä mestské krajiny. V druhej polovici 40. rokov 20. stor. začal zjednodušovať námety svojich malieb do sérií línií a plôch, ktoré vytvárali abstraktné mozaiky, ovplyvnila ho najmä tvorba W. de Kooninga a A. Gorkyho. Postupne objavil vlastný dynamický a plynulý rukopis, pričom zredukoval farebnosť na dramaticky pôsobiaci konrast čiernej a bielej farby (Wotan, 1950 – 51). Maľoval veľkoformátové abstraktné obrazy charakteristické spontánnosťou a energickými hrubými ťahmi štetca, ktoré pripomínajú orientálnu kaligrafiu. Koncom 50. rokov 20. stor. sa vrátil k väčšej farebnosti (Kráľ Oliver, 1958).

Zverejnené v marci 2017.

Kline, Franz Rowe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kline-franz-rowe