klincovkovité

Text hesla

klincovkovité, Leotiaceae — čeľaď z kmeňa vreckaté huby (Ascomycota), rad čiašočkovitotvaré (Helotiales). Majú stopkaté apotéciá (plodnice) a rôsolovitú dužinu i hýfy. Rastú saprofyticky. Patrí sem 7 rodov, napr. rod klincovka (Leotia, v niektorých botanických systémoch leócia), do ktorej patria tri druhy, napr. 20 – 90 mm vysoká klincovka slizká (Leotia lubrica) s 10 – 20 mm širokým, v mladosti takmer polguľovitým nepravidelne laločnatým, na okraji podvinutým, na povrchu slizkým, žltým, žltohnedým alebo zeleným klobúkom, ktorý rastie skupinovo (niekedy v malých trsoch) vo vlhkej lesnej pôde vo všetkých typoch lesa.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. decembra 2017.

Klincovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klincovkovite