klinčekovité

Text hesla

klinčekovité, Caryophyllaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, v starších botanických systémoch Dianthaceae, silenkovité, hviezdicovité alebo striebrenkovité. Jednoročné, dvojročné alebo trváce byliny, zriedka malé polokry a kry, ktoré sa vyskytujú takmer na celom svete. Majú vzpriamené alebo poliehavé, zvyčajne vidlicovito rozkonárené stonky, jednoduché, zvyčajne krížmo protistojné, zriedkavo striedavé listy a štvorpočetné alebo päťpočetné stopkaté alebo sediace obojpohlavné jednotlivé alebo v jednoduchých alebo v zložených súkvetiach usporiadané kvety, plod tobolka, vzácne nažka alebo bobuľa.

Patrí sem približne 86 rodov s 2 200 druhmi, napr. rody klinček (Dianthus), rožec (Cerastium), kukučka (Lychnis), mydlica (Saponaria), silenka (Silene), kúkoľ (Agrostemma), kurička (Minuartia), meringia (Moehringia), kolenec (Spergula), prietržník (Herniaria), kraviarka (Vaccaria). Mnohé druhy sa pestujú ako okrasné rastliny.

Zverejnené v marci 2017.

Klinčekovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klincekovite