Klimko, Jozef

Text hesla

Klimko, Jozef, 10. 2. 1942 Prievidza – 24. 1. 2021 Bratislava — slovenský právnik. R. 1965 – 2009 pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 1994 – 98 a 2004 – 07 veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Od 1998 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky (1999 – 2004 v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií, dnes Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku), od 2007 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva (dnes Paneurópska vysoká škola; 2008 – 09 rektor) v Bratislave; od 2017 aj na Právnickej fakulte UK, 1991 DrSc. a profesor. Absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí (1969 – 70 vo Würzburgu, 1974 – 77 v Paríži). Zaoberal sa dejinami štátu a práva s osobitným zameraním na problematiku utvárania československých štátnych hraníc. Autor niekoľkých monografií, napr. Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc (1980), Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky 1918 – 1938 (1986), Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku (1986). Člen redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov a komisií. Nositeľ rakúskeho štátneho vyznamenania – Veľkej zlatej medaily so stuhou za zásluhy o Rakúsku republiku (1998).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. januára 2021.

Klimko, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimko-jozef