Klimčák, Mikuláš

Text hesla

Klimčák, Mikuláš, 16. 11. 1921 Humenné – 2. 3. 2016 Bratislava — slovenský maliar, sochár a ilustrátor. V rokoch 1943 – 45 študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u J. Mudrocha, 1945 – 48 na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe u F. Tichého. Patril k prvým akademicky vzdelaným výtvarníkom monumentalistom na Slovensku. V rokoch 1948 – 50 pôsobil na východnom Slovensku, od 1950 žil v Bratislave. Profesijné vzdelanie si prehlboval na domácich a zahraničných študijných cestách i samoštúdiom teologickej filozofie a národnej histórie.

Bol filozofujúcim, meditatívnym autorom, ktorému nepostačovalo vonkajškové zmyslové poznanie a zobrazenie reality. Tému pretavil do takej podoby, aby niesla závažné duchovné posolstvo, jej stvárnenie charakterizujú plošnosť, abstrahovanie predmetných motívov, tvarová a farebná štylizácia a využitie kaligrafických prvkov. Počas dlhoročného pôsobenia v oblasti svetskej a sakrálnej monumentálno-dekoratívnej tvorby obsiahol širokú škálu výtvarných techník a materiálov: nástenné a tabuľové maľby, sgrafitá, gobelíny, artprotisy, guby, mozaiky, intarzie, štukolustrá, vitráže, drevené a kovové i betónové plastiky.

Z obsahového hľadiska sa v raných dielach venoval všeobecným témam ľudskej lásky a humanizmu, inšpiráciu nachádzal aj v aktuálnych vedeckých a technických objavoch. Postupne sa sústreďoval na okruh námetov z obdobia veľkomoravských dejín v úzkom prepojení s cyrilo-metodskou kresťanskou tradíciou. V tomto duchu vytvoril aj jedno zo svojich najvýznamnejších diel – veľkoplošný gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave (1963 – 71), ktorý je súčasťou reprezentačných interiérov Bratislavského hradu. Je autorom návrhov opony Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave (1951) či Krajového divadla Trnava (1959 – 60), farebnej vitráže budovy nemocnice v Revúcej (1956 – 57), výzdoby interiérov Domu umenia v Košiciach (1960 – 61), priečelia vysokoškolského internátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1960), elektrární v Jaslovských Bohuniciach (1966) a vo Vojanoch (1969), čitárne Matice slovenskej v Martine (1970, dnes budova Slovenskej národnej knižnice), rímskokatolíckeho kostola v Humennom (1970) i viacerých slovenských gréckokatolíckych chrámov, pre ktoré vytvoril ikonostasy, stenopisy, ikony i kríže (jeho ikonopisecká tvorba bola ovplyvnená byzantským umením), ako aj ilustrácií k Proglasu sv. Cyrila (1998) a návrhov poštových známok.

Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. ocenenia rytier Rádu sv. Silvestra (2007) udeleného pápežom Benediktom XVI. a Medaily prezidenta SR za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry (2011).

Text hesla

Klimčák, Mikuláš, 16. 11. 1921 Humenné – 2. 3. 2016 Bratislava — slovenský maliar, sochár a ilustrátor. V rokoch 1943 – 45 študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u J. Mudrocha, 1945 – 48 na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe u F. Tichého. Patril k prvým akademicky vzdelaným výtvarníkom monumentalistom na Slovensku. V rokoch 1948 – 50 pôsobil na východnom Slovensku, od 1950 žil v Bratislave. Profesijné vzdelanie si prehlboval na domácich a zahraničných študijných cestách i samoštúdiom teologickej filozofie a národnej histórie.

Bol filozofujúcim, meditatívnym autorom, ktorému nepostačovalo vonkajškové zmyslové poznanie a zobrazenie reality. Tému pretavil do takej podoby, aby niesla závažné duchovné posolstvo, jej stvárnenie charakterizujú plošnosť, abstrahovanie predmetných motívov, tvarová a farebná štylizácia a využitie kaligrafických prvkov. Počas dlhoročného pôsobenia v oblasti svetskej a sakrálnej monumentálno-dekoratívnej tvorby obsiahol širokú škálu výtvarných techník a materiálov: nástenné a tabuľové maľby, sgrafitá, gobelíny, artprotisy, guby, mozaiky, intarzie, štukolustrá, vitráže, drevené a kovové i betónové plastiky.

Z obsahového hľadiska sa v raných dielach venoval všeobecným témam ľudskej lásky a humanizmu, inšpiráciu nachádzal aj v aktuálnych vedeckých a technických objavoch. Postupne sa sústreďoval na okruh námetov z obdobia veľkomoravských dejín v úzkom prepojení s cyrilo-metodskou kresťanskou tradíciou. V tomto duchu vytvoril aj jedno zo svojich najvýznamnejších diel – veľkoplošný gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave (1963 – 71), ktorý je súčasťou reprezentačných interiérov Bratislavského hradu. Je autorom návrhov opony Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave (1951) či Krajového divadla Trnava (1959 – 60), farebnej vitráže budovy nemocnice v Revúcej (1956 – 57), výzdoby interiérov Domu umenia v Košiciach (1960 – 61), priečelia vysokoškolského internátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1960), elektrární v Jaslovských Bohuniciach (1966) a vo Vojanoch (1969), čitárne Matice slovenskej v Martine (1970, dnes budova Slovenskej národnej knižnice), rímskokatolíckeho kostola v Humennom (1970) i viacerých slovenských gréckokatolíckych chrámov, pre ktoré vytvoril ikonostasy, stenopisy, ikony i kríže (jeho ikonopisecká tvorba bola ovplyvnená byzantským umením), ako aj ilustrácií k Proglasu sv. Cyrila (1998) a návrhov poštových známok.

Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. ocenenia rytier Rádu sv. Silvestra (2007) udeleného pápežom Benediktom XVI. a Medaily prezidenta SR za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry (2011).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

, . Klimčák, Mikuláš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimcak-mikulas