klimatoterapia

Text hesla

klimatoterapia [gr.] — liečebná metóda využívajúca priaznivý vplyv klímy na liečbu a prevenciu rôznych ochorení. Prirodzená klimatoterapia, pri ktorej ide o pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu, sa realizuje v klimatických kúpeľoch, umelá klimatoterapia sa uskutočňuje v uzavretých priestoroch (komorách, jaskyniach), kde je vytvorená klíma líšiaca sa od prirodzenej klímy. Fyziologickými reakciami organizmu na klimatické faktory sa zaoberá bioklimatológia.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatoterapia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimatoterapia