kliešťovce

Text hesla

kliešťovce, Argasina, Parasitiformes — v zoologickej systematike veľmi nestály podrad alebo v niektorých zoologických systémoch čeľaď z kmeňa článkonožce (Arthropoda), oddelenie bezhryzadlovce (Amandibulata), trieda pavúkovce (Arachnida, v starších zoologických systémoch Arachnoidea), podtrieda (v niektorých systémoch rad) roztoče. Patrí sem okolo 12-tis. suchozemských alebo vodných, prevažne parazitických, ale aj dravých a všežravých druhov.

Zverejnené v marci 2017.

Kliešťovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliestovce