klíčny list

Text hesla

klíčny list, kotyledón — základ budúcej rastliny uložený v semene, vyvíjajúci sa v embryu (zárodku, rastlinnom klíčku); prvý list klíčiacej rastliny, ktorý je však morfologicky odlišný od pravých listov. Klíčny list je zdrojom zásobných látok pri klíčení, po vyklíčení má zvyčajne asimilačnú funkciu. Nahosemenné rastliny majú dva, tri alebo viac klíčnych listov, krytosemenné jeden alebo dva (→ jednoklíčnolistové rastliny, → dvojklíčnolistové rastliny). Pri niektorých rodoch, napr. záraza (Orobanche) a kukučina (Cuscuta), klíčne listy zakrpatievajú (embryo nie je rozlíšené na jednotlivé časti).

Zverejnené v marci 2017.

Klíčny list [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klicny-list